Gaz Kromatografisi

Gaz Kromatografisi

Gaz kromatografisi hareketli faz şeklinde olan sabit gaz olarak kullanılan kromatografi çeşidine denir. Kromataografik ayırımda maddeler birbirine karışmayan iki faz arasında dağılmaktadırlar. Fazlardan bir tanesi hareketli diğeri ise sabit fazdır. Karışımda bulunan her maddenin hareket hızı katsayı ile birlikte belirlenmektedir. Hareketli haldeki fazda daha çok dağılıma uğrayan maddeler daha hızlı hareket etmekte iken sabit fazda ise dağılım yüksek olan maddeler daha yavaş hareket etmektedirler. Kolon adı verilen birbirlerine yakın gözenekli partiküller sabit faz olarak bilinirler. Hareketli olan faz ise bu partiküller arasında bulunan boşluğu doldurmaktadırlar. Hareketli olan fazlar kolon boyunca maddeleri sürüklemektedirler. Kolondan çıkmakta olan her bir maddenin konsantrasyon profiline pik adı verilmektedir. Piklerin oluşturmuş olduğu tabloya da kromatogram denir. Gaz kromatografisi kimya alanında uçucu maddeler ile gazların analizleri ve ayrılmasında uygun bir yöntem olarak oldukça yaygın bir biçimde kabul edilmektedir. Kormatografinin en çok kullanılan kullanım alanları kantitatif analiz alanıdır. Kromatografik pik altındaki alan var olan madde miktarına karşılık gelir. Pik alanları ise genelde bir elektronik bilgisayar data sistemi yöntemi ile ölçülmektedir. Kalitatif analiz yönteminde ise maddelerin bilinmekte olan alı konma süreleri ile karşılaştırılma yapılmaktadır. Bunla beraber yalnızca GC ile gerçekleştirilebilen kalitatif analiz yöntemi maddelerin kimlik tayini için bir başına yeterli olamaz. Başka gelişen yöntemler ile desteklenmelidir.

Taşıyıcı Gaz: Taşıyıcı gazın saflığı derecesinin oldukça yüksek olması dedektör hassasiyetini artırmaktadır. Dedektör (ECD-FID), Autosampler, Enjeksiyon, Kolon ve kolon fırını olmak üzere tam beş bölümden oluşur.

Dedektör: FID (Flame Lonization Dedector) ile ECD yani (Electron Capture Dedector) olmak üzere tam iki adet dedektör sistemi bulunmaktadır. FID; stabilite ile denemelerde yapılan tekrarlan bilirliğin oldukça yüksek olması sebebi ile en sık tercih edilen dedektör şeklidir. Kararlılığından ve yüksek hassasiyetinden dolayı en çok kullanılan dedektör yöntemidir. Ayrıca kütle akışı hızına da oldukça duyarlıdır. Kolondan çıkan organik haldeki maddeler hidrojen ateşinde yakılarak iyonlaştırılır. Ortaya çıkan pozitif yüklü iyonlar dedektörde akım farklılığına sebep olmaktadır. Meydana gelen akım birim zaman içinde ateşten geçen karbon miktarı ile doğru orantılıdır.

GC Ünitesi: Laboratuvar ortamında Shimadzu GC 2010 PLUS cihazı bulunur. Autosampler, Enjeksiyon, Kolon fırını, Kolon ve Dedektör (FID-ECD) olmak üzere tam beş bölümden oluşur.

Kolon: Kolonlar mesela kromatografik ayrımının oluştuğu bölümlerdir. Farklı yöntem için farklı şekilde ve uzunlukta kolonlar sıcaklığın değişimini sağlamaktadır.

Enjeksiyon Bloğu: S-SL (spilit, splitless) ile PTV (programmable, temperature vaporizler) olmak üzere tam üç bölümden oluşur. S-SL injektörün uygulanması kolona etki ederek örnek transfer sağlamaktadır. PTV inkeksiyonu ise spitless yada spilet çalışmada enjeksiyon boyunca sıcaklığın değişmesini sağlamaktadır.

C-H bağı içermekte olan bütün bileşiklere duyarlı iken yalnızca kükürt bileşikleri azot oksitlerine, suya ve amonyağa karşı duyarsızdır. FID dedektörü ile Pentan, Metan, n-Petan, Propan, Butan, Etan, n- Butan ve C8 kadar olan başka hidrokarbon gazları bileşim ve yüksek hassasiyet bakımından belirlenir.

ECD; Elektron Yakalama Dedektörü (ECD)

Sinyal artışının yerine sinyal kaybını ölçmektedir. Taşıyıcı olan gaz genelde azot radyoaktif bir ortam içinden geçer iken iyonize olmaktadır. Hassasiyeti azotlu bileşikler ile halojenli bileşiklere karşısında yüksek hidrokarbonlara ve alkoller karşısında oldukça düşüktür. Dedektörde algılanan bu akımın elektriksel sinyale çevrilmesinden sonra hesaplamaların rahatlıkla yapılması için ölçekli bir şerit kağıda kaydedilen cihazlardır.

Ayrılmanın net bir şekilde tekrarlanabilmesi için üç bölümün sıcaklığının ayrı, ayrı kontrol edilmesi gerekir. Bunlar;

 • Dedektör sıcaklığı
 • Enjeksiyon bölümünün sıcaklık derecesi
 • Kolon sıcaklığı

Gaz Kromatografisinden Elde Edilen Yararlar

Verilen bir örneğin içerisindeki uçucu maddelerin miktarının tayini; verilen örnekten elde edilen her bir pik ayrı bir maddeyi göstermektedir. Bu durum gaz kromatografisinin en önemli taraflarından birisidir. Bir maddenin saf mı saf değil mi araştırılması; saflık durumunu kontrol eden madde birden daha çok pik vermiş ise eğer saf değildir. Piklerin altında kalan yerlerin birbirlerine oranı ise yabancı madde ile madde karışımına oranı kadardır.

Yeni Geliştirilen Bir Metodun Ne Derece Duyarlı Olduğunun Araştırılması

GC Kullanım Alanları

Günümüzde;

 • Amino asitlerin kantitatif ve kalitatif tayininde
 • Bitkisel yağlardan sterollerin birbirlerinden ayrılmasında
 • Adli tıp toksikoloji laboratuvar incelemelerinde
 • Farmakoloji, petrokimya, biyokimya ve biyoteknloji
 • Genetik gıda alanında

Atık yağ, atık, katı atık, su ve temiz su örneklerinde düşük oranlarda hidrokarbonların ve minerallerin belirlenmesi amacı ile analiz ve ayırma için kullanılır.

GC'nin Endüstride Oldukça Çok Kullanılmasının Sebepleri

 • Sistemin çok fazla düşük olması buhar basıncını gösteren örneklerde dahi kullanılması
 • Oldukça hızlı sonuç alınabilmesi
 • Çok az düzeyde (mikrolitre) örnek gerektirmesi
 • İzomerler de dahil oldukça karmaşık örneklerin bileşenlerine ayrılması

Nicel ile nitel olarak daha duyarlı sonuçların elde edilebilmesi için genelde bu sonuçların yorumlarının kullanılması da söylenir.

Fırın: Kolon fırını hızlı ısıtma, yüksek ısıl kararlılık ile hava sirkülasyonu ve homojen bir sıcaklık dağılımı sağlamaktadır. Bu durumda da analizin performansı ile kromatografik piklerşn doğruluk derecesi artar.

Gaz kromatografi cihazı, gaz örneğinin enjektörün yardımı yada tüpten doğrudan cihaza verilmesi için tasarlanmıştır. Serbest haldeki gazların yanı sıra tutulan (absorbe) edilen gazlarında bileşim ile miktarı belirlenir.

Son Güncelleme : 28.03.2021 02:24:18
Gaz Kromatografisi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Gaz Kromatografisi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Gaz Kromatografisi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Gaz Yapmayan Yiyecekler
Gaz Yapmayan Yiyecekler
Gaz Yapmayan Yiyecekler: Bilindiği üzere gaz yapan yiyecekler içerisinde ilk sırada bulunan yiyecek fasulye olmaktadır. Ancak fasulyeden farklı olarak birden fazla yiyecek çeşidi de kişide gaz oluşumuna sebep olmaktadır. Bunun yanı sıra, gaz yapan...
Gaz Giderici İlaçlar
Gaz Giderici İlaçlar
Gaz giderici ilaçlar, Sindirim fonksiyonun düzenli ve düzgün bir şekilde çalışması için bazı enzimlere ihtiyaç duyar. Sinirim sırasında fermantasyon nedeniyle yada hava yutma sonucu bağırsak ve midenizde gazlar oluşur. Bağırsaklarda oluşan bu gazlar...
Ameliyat Sonrası Gaz Sancısı Nasıl Giderilir
Ameliyat Sonrası Gaz Sancısı Nasıl Giderilir
Ameliyat sonrası gaz sancısı nasıl giderilir, ameliyat sonrasında gaz problemi yaşamamak için beslenme programına çok dikkat edilmelidir. Ameliyat türü ne olursa olsun gaz sıkıntısı oldukça zor anlar yaşatabilir. Hastanın iyileşme sürecinin konforlu ...
Karpuz Gaz Yaparmı
Karpuz Gaz Yaparmı
Karpuz gaz yaparmı, Sıcak yaz günlerinde içinde bulunan su oranı ile susuzluğa ilaç gibi gelen karpuz daha çok sıcak iklimlerde yetişen, sarı renkli çiçekler açan, büyük meyveli bir bitkidir. Karpuzun kalori oranı çok düşüktür. %90’ı su olan karpuz, ...
Sürekli Gaz Çıkarmak
Sürekli Gaz Çıkarmak
Sürekli gaz çıkarmak, gaz; karın gazı veya şişkinlik diye adlandırılan his, bağırsakta toplanan gazdır. En yoğun olarak bağırsakta oluşan bu gaz; nitrojen, oksijen, metan, karbondioksit ve hidrojenden ibarettir. Bu gazların tümü kokusuzdur fakat kötü...
Karbondioksit Gazı
Karbondioksit Gazı
Karbondioksit Gazı, Evrende en yaygın bulunan, bir karbon ve iki oksijen molekülünün birleşmesinden meydana gelen, kokusuz ve renksiz, atmosfer basıncında oldukça kolay sıvı hale gelen eşkimsi tada sahip bir gaz olan karbondioksit gazı, birçok özelli...
Süt Gaz Yaparmı
Süt Gaz Yaparmı
Süt gaz yaparmı, Bazı yiyecekler hem midede hem de bağırsaklarda gaz yapabilir. Bebeklerde, çocuklar da hatta bazen yetişkinlerde bile gaz yapma ihtimali oldukça yüksektir. Bu şekilde gaz yapan gıdalardan veya içeceklerden bir tanesi de süttür. Süt ç...
Gazların Özellikleri
Gazların Özellikleri
Gazların Özellikleri, Maddeler katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç hali bulunmaktadır. Maddenin üç halinden (katı, sıvı ve gaz hali) birisi olan gazlar belli bir hacmi ve şekli bulunmayan, yüksek basınç neticesinde sıvılaştırılması mümkün olmayan, ak...
Yetişkinlerde Gaz Sancısı
Yetişkinlerde Gaz Sancısı
Yetişkinlerde gaz sancısı: Yetişkinlerde gaz vücut tarafından aşırı miktarda üretilirse kişide gaz sancısı dediğimiz karın ağrısı problemi oluşur. Her yaştan insan çeşitli dönemlerde karın ağrısı ve gaz problemi yaşayabilir. Yetişkinlerde gaz sancısı...
Aşırı Gaz Çıkarma
Aşırı Gaz Çıkarma
Aşırı Gaz Çıkarma, her kişide özellikle anüs yolu ya da geğirme ile istem dışı gaz çıkartabilmektedir. Bu duruma karşılık çoğunlukla pek çok kişi normal gerekli miktarlarda gazın olmasına rağmen bazı zamanlarda karın bölgesinde şişkinlik ya da gaz...
Soğutucu Gazlar
Soğutucu Gazlar
Soğutucu gazlar, klima, ısı pompası ve buzdolabı gibi aletlerde proses gazı olarak kullanılan ve cihazların içinde kapalı devre dolaşım sağlayan gazlardır. Soğutucu gazlar ısının bir ortamdan başka bir ortama nakil edilmesi esnasında ara madde olarak...
Havadaki Gazlar
Havadaki Gazlar
Havadaki Gazlar, troposferi oluşturan gazlardır. Stratosferdeki gazlar katmanlar halinde sıralanmışken, traposferde yatay, dikey ve sürekli, güçlü hareketlerden meydana gelir.Havadaki gazlar: Azot, oksijen, asal gazlar (helyum, kripton, argon, kse...

 

Gaz Yapmayan Yiyecekler
Gaz Giderici İlaçlar
Ameliyat Sonrası Gaz Sancısı Nasıl Giderilir
Karpuz Gaz Yaparmı
Sürekli Gaz Çıkarmak
Karbondioksit Gazı
Süt Gaz Yaparmı
Gazların Özellikleri
Yetişkinlerde Gaz Sancısı
Aşırı Gaz Çıkarma
Soğutucu Gazlar
Havadaki Gazlar
Argon Gazı
Gaz Kanunları
Şeftali Gaz Yaparmı
Azot Gazı
Anne Karnında Bebek Gaz Çıkarır Mı
Zippo Gazı
Gaz Basıncı
Gaz Ağrısı
Anne Sütüne Gaz Yapan Yiyecekler
Çakmak Gazı
Fasulyenin Gazı Nasıl Alınır
Kan Gazı Değerleri
Gaz Sıkışmasına Ne İyi Gelir
Oksijen Gazı
Metan Gazı
Gaz Yağı
Klima Gazı
Suyun Gaz Hali
Popüler İçerik
Argon Gazı
Argon Gazı
Argon Gazı, Sembolü Ar, atom sayısı 8, atom ağırlığı 39,94 olan soy gaz sınıfında yer alan kimyasal bir elementtir. Kuru havada yüzde 0,93 oranında bu...
Gaz Kanunları
Gaz Kanunları
Gaz Kanunları, gazlarda bulunan termodinamik sıcaklık, hacim, basınç ve bunların aralarındaki ilişkileri inceleyen bilimdir. Gaz kanunları rönesans dö...
Şeftali Gaz Yaparmı
Şeftali Gaz Yaparmı
Şeftali gaz yaparmı, Şeftalinin rengi turuncu, sarılı tatlı bir yaz meyvesidir. Üzeri tüylü bir meyve olarak tüketilir. Bütün çocukların ve yediden ye...
Azot Gazı
Azot Gazı
Azot Gazı, periyodik cetvelde N simgesi ile gösterilen bir elementtir. Azot gazının atom numarası yedidir. Azot gazı renksiz, kokusuz, tatsız ve inert...
Anne Karnında Bebek Gaz Çıkarır Mı
Anne Karnında Bebek Gaz Çıkarır Mı
Anne karnında bebek gaz çıkarır mı? sorusu gebelik dönemlerinde herkesin merak ettiği bir konu olmaya devam etmektedir. Gebelikte şişkinlik ve gaz san...
Zippo Gazı
Zippo Gazı
Zippo gazı genelde, zippo benzini olarak anılır. Normal şartlar altında ve oda sıcaklığında sıvı haldedir. Dolayısıyla gaz olarak anılması tuhaf kaç...
Gaz Basıncı
Gaz Basıncı
Gaz Basıncı bilindiği üzere açık hava basıncı ve kapalı hava basıncı olmak üzere ikiye ayrılır. Hava, içinde bulunduğu bütün cisimler de gaz basıncı u...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Gaz Yapmayan Yiyecekler
Gaz Giderici İlaçlar
Ameliyat Sonrası Gaz Sancısı Nasıl Giderilir
Karpuz Gaz Yaparmı
Sürekli Gaz Çıkarmak
3 Yaşında Ki Kızımın 4 Aydır Bitmeyen Gaz Sorunu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
3 Yaşında Ki Kızımın 4 Aydır Bitmeyen Gaz Sorunu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022