Katı Sıvı Gaz

Katı Sıvı Gaz

Katı Sıvı Gaz; Bu üç madde bölünebilen, ağırlığı olan ve duyularla algılanabilen, nesnelerdir. Madde ise katı sıvı gaz olmak üzere üç halde bulunmaktadır. Gaz halindeki maddeler gözle görülmezler, katı ve sıvı maddeler gözle görülebilir. Bunlara örnek çevremizde bulunan taş, toprak, ağaç, tahta, su, hava, buhar, parfüm gösterilebilir.

Maddeler, Katı; Katı maddelerde parçacıklar (atomlar, iyonlar ya da moleküller) sıkı sıkı bir arada tutulmuştur. Bu parçacıklar arasındaki bağlanma çok güçlüdür. Bu nedenle atomlar, iyonlar ya da molekül parçaları serbestçe hareket etmezler fakat titreşim oluşturabilirler. Bu yüzden katı maddeler sabittir, belli bir hacmi ve şekli vardır. Katı maddelerin şekli sadece bir kuvvet tarafından değiştirilebilir.
Örnek, ya kırılarak ya da kesilerek şekli değiştirilebilir. Şöyle ki, kristal haldeki katı madde parçacıkları düzenli bir sırada toplanmışlardır. Birden çok ve farklı kristal yapılarda bulunabilirler ve aynı madde birden fazla yapıya ya da katı fazda olabilmektedir.
Örnek, demirin kütle merkezi 912 C den az sıcaklıkta küp bir yapıya sahiptir. 915 ve 1395 C sıcaklık arasında ise yüzey merkezli küp yapıya sahiptir. Buzun çeşitli sıcaklıklarda ve basınçlarda var olan on beş kristal yapısı bilinmekte. Cam ve benzeri kristal olmayan yani uzun süreli diziler hariç kendine özgü billurlaşmış bir şekli olmayan katılar ısısal denge durumunda değillerdir. Bu yüzden bunlar maddenin türünde örnek olarak görülmeyen hali olarak aşağıda belirtilmiştir. Katılar eritilerek sıvılara, sıvılarda dondurularak katı maddeye dönüştürülebilir. Bunun yanında, katılar direk olarak maddenin uygun basınç ve sıcaklık şartlarında sıvılaşma dan doğrudan buhar durumuna yani gaz haline dönüşebilirler.

Sıvı; Her sıvı neredeyse sıkıştırılamayacak kadar akışkanlıktadır yani bulunduğu cismin şeklini alır. Fakat basınçtan bağımsız olarak, sabit bir hacimde kalabilmektedir. Eğer basınç ve sıcaklık sabitse, belli bir hacimdedir. Bir sıvı erime noktasının üstünde ısıtılırsa, yani verilen basınç maddenin üçlü noktasından daha yüksek olursa, bu sıvı buharlaşmaya başlar. Moleküller, atomlar ya da iyonlar arası kuvvetlerde bu önemlidir. Fakat moleküllerin birbirleriyle ilişki kurması için yeterli enerjiye sahiptir ve yapıları hareket halindedir. Bu da verilen sıvının tanımlanamaması anlamına gelir ama bulundukları kap ile tanımlanırlar. Hacimleri genellikle katılardan daha büyük olmaktadır. En çok bilinen örneği ise su, H2O dur. En yüksek sıcaklıkta verilen bir sıvı kritik sıcaklıkta var olabilir. Bir gaz sıkıştırılabilir. Gazlar bulundukları kabın şeklini almak zorunda değillerdir. Hatta bulundukları kabı genişletebilirler.

Gaz; Bir gazda moleküller yeteri miktarda kinetik enerjiye sahiptirler. Bu yüzden moleküller arası uygulanan kuvvet çok azdır ya da ideal gazlarda sıfır olabilmektedir. Ve moleküller arası uzaklık, moleküler boyutundan çok daha büyüktür. Bir gaza hacim ve şekil tanımlaması yapılamaz. Ama bulundukları kabın şeklindedir. Bir sıvı sabit basınçta ve kaynama noktasında ısıtma yardımı ya da sabit bir sıcaklıkta basıncı azaltılarak bir gaza dönüştürülmüş olabilir. Bir gazın kritik derecede ki sıcaklık değeri altında bulunan sıcaklıklarda soğutma olmadan tek başına sıkıştırılması ile bu gaz sıvı hale getirilebilir. Bu işleme vapor adı da verilmektedir. Katının ya da sıvının gaz basıncının buhar basıncına denk olduğu durumlarda, bir katı sıvı gaz ile gaz denge içinde olabilir.
Son Güncelleme : 02.04.2021 21:48:42
Katı Sıvı Gaz ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Katı Sıvı Gaz Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Katı Sıvı Gaz"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Gaz Yapmayan Yiyecekler
Gaz Yapmayan Yiyecekler
Gaz Yapmayan Yiyecekler: Bilindiği üzere gaz yapan yiyecekler içerisinde ilk sırada bulunan yiyecek fasulye olmaktadır. Ancak fasulyeden farklı olarak birden fazla yiyecek çeşidi de kişide gaz oluşumuna sebep olmaktadır. Bunun yanı sıra, gaz yapan...
Gaz Giderici İlaçlar
Gaz Giderici İlaçlar
Gaz giderici ilaçlar, Sindirim fonksiyonun düzenli ve düzgün bir şekilde çalışması için bazı enzimlere ihtiyaç duyar. Sinirim sırasında fermantasyon nedeniyle yada hava yutma sonucu bağırsak ve midenizde gazlar oluşur. Bağırsaklarda oluşan bu gazlar...
Ameliyat Sonrası Gaz Sancısı Nasıl Giderilir
Ameliyat Sonrası Gaz Sancısı Nasıl Giderilir
Ameliyat sonrası gaz sancısı nasıl giderilir, ameliyat sonrasında gaz problemi yaşamamak için beslenme programına çok dikkat edilmelidir. Ameliyat türü ne olursa olsun gaz sıkıntısı oldukça zor anlar yaşatabilir. Hastanın iyileşme sürecinin konforlu ...
Karpuz Gaz Yaparmı
Karpuz Gaz Yaparmı
Karpuz gaz yaparmı, Sıcak yaz günlerinde içinde bulunan su oranı ile susuzluğa ilaç gibi gelen karpuz daha çok sıcak iklimlerde yetişen, sarı renkli çiçekler açan, büyük meyveli bir bitkidir. Karpuzun kalori oranı çok düşüktür. %90’ı su olan karpuz, ...
Sürekli Gaz Çıkarmak
Sürekli Gaz Çıkarmak
Sürekli gaz çıkarmak, gaz; karın gazı veya şişkinlik diye adlandırılan his, bağırsakta toplanan gazdır. En yoğun olarak bağırsakta oluşan bu gaz; nitrojen, oksijen, metan, karbondioksit ve hidrojenden ibarettir. Bu gazların tümü kokusuzdur fakat kötü...
Karbondioksit Gazı
Karbondioksit Gazı
Karbondioksit Gazı, Evrende en yaygın bulunan, bir karbon ve iki oksijen molekülünün birleşmesinden meydana gelen, kokusuz ve renksiz, atmosfer basıncında oldukça kolay sıvı hale gelen eşkimsi tada sahip bir gaz olan karbondioksit gazı, birçok özelli...
Süt Gaz Yaparmı
Süt Gaz Yaparmı
Süt gaz yaparmı, Bazı yiyecekler hem midede hem de bağırsaklarda gaz yapabilir. Bebeklerde, çocuklar da hatta bazen yetişkinlerde bile gaz yapma ihtimali oldukça yüksektir. Bu şekilde gaz yapan gıdalardan veya içeceklerden bir tanesi de süttür. Süt ç...
Gazların Özellikleri
Gazların Özellikleri
Gazların Özellikleri, Maddeler katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç hali bulunmaktadır. Maddenin üç halinden (katı, sıvı ve gaz hali) birisi olan gazlar belli bir hacmi ve şekli bulunmayan, yüksek basınç neticesinde sıvılaştırılması mümkün olmayan, ak...
Yetişkinlerde Gaz Sancısı
Yetişkinlerde Gaz Sancısı
Yetişkinlerde gaz sancısı: Yetişkinlerde gaz vücut tarafından aşırı miktarda üretilirse kişide gaz sancısı dediğimiz karın ağrısı problemi oluşur. Her yaştan insan çeşitli dönemlerde karın ağrısı ve gaz problemi yaşayabilir. Yetişkinlerde gaz sancısı...
Aşırı Gaz Çıkarma
Aşırı Gaz Çıkarma
Aşırı Gaz Çıkarma, her kişide özellikle anüs yolu ya da geğirme ile istem dışı gaz çıkartabilmektedir. Bu duruma karşılık çoğunlukla pek çok kişi normal gerekli miktarlarda gazın olmasına rağmen bazı zamanlarda karın bölgesinde şişkinlik ya da gaz...
Soğutucu Gazlar
Soğutucu Gazlar
Soğutucu gazlar, klima, ısı pompası ve buzdolabı gibi aletlerde proses gazı olarak kullanılan ve cihazların içinde kapalı devre dolaşım sağlayan gazlardır. Soğutucu gazlar ısının bir ortamdan başka bir ortama nakil edilmesi esnasında ara madde olarak...
Havadaki Gazlar
Havadaki Gazlar
Havadaki Gazlar, troposferi oluşturan gazlardır. Stratosferdeki gazlar katmanlar halinde sıralanmışken, traposferde yatay, dikey ve sürekli, güçlü hareketlerden meydana gelir.Havadaki gazlar: Azot, oksijen, asal gazlar (helyum, kripton, argon, kse...

 

Gaz Yapmayan Yiyecekler
Gaz Giderici İlaçlar
Ameliyat Sonrası Gaz Sancısı Nasıl Giderilir
Karpuz Gaz Yaparmı
Sürekli Gaz Çıkarmak
Karbondioksit Gazı
Süt Gaz Yaparmı
Gazların Özellikleri
Yetişkinlerde Gaz Sancısı
Aşırı Gaz Çıkarma
Soğutucu Gazlar
Havadaki Gazlar
Argon Gazı
Gaz Kanunları
Şeftali Gaz Yaparmı
Azot Gazı
Anne Karnında Bebek Gaz Çıkarır Mı
Zippo Gazı
Gaz Basıncı
Gaz Ağrısı
Anne Sütüne Gaz Yapan Yiyecekler
Çakmak Gazı
Fasulyenin Gazı Nasıl Alınır
Kan Gazı Değerleri
Gaz Sıkışmasına Ne İyi Gelir
Oksijen Gazı
Metan Gazı
Gaz Yağı
Klima Gazı
Suyun Gaz Hali
Popüler İçerik
Argon Gazı
Argon Gazı
Argon Gazı, Sembolü Ar, atom sayısı 8, atom ağırlığı 39,94 olan soy gaz sınıfında yer alan kimyasal bir elementtir. Kuru havada yüzde 0,93 oranında bu...
Gaz Kanunları
Gaz Kanunları
Gaz Kanunları, gazlarda bulunan termodinamik sıcaklık, hacim, basınç ve bunların aralarındaki ilişkileri inceleyen bilimdir. Gaz kanunları rönesans dö...
Şeftali Gaz Yaparmı
Şeftali Gaz Yaparmı
Şeftali gaz yaparmı, Şeftalinin rengi turuncu, sarılı tatlı bir yaz meyvesidir. Üzeri tüylü bir meyve olarak tüketilir. Bütün çocukların ve yediden ye...
Azot Gazı
Azot Gazı
Azot Gazı, periyodik cetvelde N simgesi ile gösterilen bir elementtir. Azot gazının atom numarası yedidir. Azot gazı renksiz, kokusuz, tatsız ve inert...
Anne Karnında Bebek Gaz Çıkarır Mı
Anne Karnında Bebek Gaz Çıkarır Mı
Anne karnında bebek gaz çıkarır mı? sorusu gebelik dönemlerinde herkesin merak ettiği bir konu olmaya devam etmektedir. Gebelikte şişkinlik ve gaz san...
Zippo Gazı
Zippo Gazı
Zippo gazı genelde, zippo benzini olarak anılır. Normal şartlar altında ve oda sıcaklığında sıvı haldedir. Dolayısıyla gaz olarak anılması tuhaf kaç...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Gaz Yapmayan Yiyecekler
Gaz Giderici İlaçlar
Ameliyat Sonrası Gaz Sancısı Nasıl Giderilir
Karpuz Gaz Yaparmı
Sürekli Gaz Çıkarmak
3 Yaşında Ki Kızımın 4 Aydır Bitmeyen Gaz Sorunu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
3 Yaşında Ki Kızımın 4 Aydır Bitmeyen Gaz Sorunu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022